Parametry i właściwości styropianu.

Styropian to potoczne określenie materiału ze spienionego polistyrenu. Jego główne zalety to wytrzymałość, odporność na zawilgocenie i wchłanianie wody - nie gnije i nie odkształca się w kontakcie z nią. Ma również bardzo dobre własności termoizolacyjne, które co ważne nie ulegają zmianie w środowisku wilgotnym. Natomiast wśród głównych wad należy wymienić przede wszystkim niską odporność na wysokie temperatury i ogień tzn. jest materiałem tzw. samo gasnącym, czyli przy zetknięciu się z ogniem zapala się, ale płomień się nie rozszerza i po chwili gaśnie. Do wad należy również zaliczyć brak odporności na działanie rozpuszczalników organicznych oraz fakt, że styropian lubią gryzonie

Przy wyborze styropianu należy kierować się jego przeznaczeniem oraz parametrami. Wśród nich jednym z najważniejszych jest współczynnik izolacyjności cieplnej λ (czyt. lambda). Wyrażany jest w jednostce [W/mK] i trzeba zwrócić uwagę, że im ta wartość jest niższa tym lepiej czyli styropian cieplejszy. Proszę o nim pamiętać przy podejmowaniu każdej decyzji zakupowej, ponieważ w dalszej części artykułu więcej skupimy się na innych cechach i parametrach, które determinują jego wybór dla danej przegrody.

Jakie parametry styropianu na fundamenty i piwnice?

Izolacja fundamentów i piwnic – wybór styropianu dla tej przegrody jest niezwykle ważną decyzją głównie ze względu na panujące tam niekorzystne warunki. Powierzchnia podziemna powinna być ciepła i sucha, czyli oprócz wspomnianego wyżej parametru izolacyjnego najważniejszymi przy jego wyborze są:

- odporność na wodę i wilgoć, parametr WL(T) - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu. Parametr wyrażany w [%], im jego wartość jest niższa tym lepiej i najlepiej żeby była poniżej 3%,

- wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, parametr CS(10) - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym. Parametr definiowany w [kPa], im jego wartość większa tym lepiej czyli styropian twardszy. Przyjmuje się, że styropian do ocieplenia fundamentów i piwnic powinien mieć przynajmniej 100 kPa.Przy jego wyborze należy zwrócić uwagę aby był z krawędziami frezowanymi (na zakładkę), które gwarantują ciągłość połączeń i uniknięcie mostków termicznych na łączeniu płyt. Ostatnio bardzo popularne są też specjalne płyty z rowkami drenażowymi na zewnętrznej stronie z geowłókniną, które ułatwiają pionowe odprowadzanie wody. Styropian na ocieplanie fundamentów czy piwnic wg nowego nazewnictwa określany jest symbolem „FUNDAMENT”.

Jakie parametry styropianu na podłogę na gruncie i dachu płaskiego?

Do wykonania izolacji podłogi na gruncie czy dachu płaskiego stosuje się twarde płyty oznaczane jako „DACH-PODŁOGA” Tutaj najważniejsze znaczenie mają właściwości mechaniczne czyli parametr CS(10).W przypadku podłogi na gruncie wartość tego parametru powinna wynosić min. 80 kPa. Płyty najlepiej układać z przesunięciem w dwóch lub trzech warstwach czyli np. jak mamy zamiar ocieplić styropianem 16 cm, to dzielimy tą grubość np. ½ do ½ czyli najpierw układamy 8 cm i następnie drugą warstwę też 8 cm, ale na mijankę. Takie rozwiązanie jest lepsze bo nie tylko lepiej zapobiega powstawaniu liniowych mostków termicznych na połączeniu płyt, ale również tańsze, ponieważ koszt zakupu płyt z krawędziami gładkimi jest niższy niż płyt z krawędziami na frez (zakładkę).

Przy izolacji dachu płaskiego powinno się stosować płyty o parametrze CS(10) min. 100 kPa. W sprzedaży oprócz zwykłych płyt znajdują się również płyty fabrycznie laminowane papą jedno lub dwustronnie - nazywane też potocznie styropapą lub Biterm-em.

Jakie parametry styropianu na fasadę?

Wybierając styropian na fasadę należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego właściwości mechaniczne, a w szczególności parametr TR - wytrzymałość na rozciąganie. Określa się go w [kPa], im jego wartość większa tym lepiej. Dla styropianu fasadowego parametr ten powinien mieć min. 80 kPa. Styropian fasadowy można w skrócie podzielić na dwie grupy: biały o λ w przedziale 0,045-0,038 oraz grafitowy z lambdą 0,033-0,031. Styropian grafitowy jest nie tylko kupowany przy budowie Domów Pasywnych czy Energooszczędnych. Również dlatego, że często są ograniczenia w zastosowaniu odpowiedniej grubości styropianu np. przy docieplaniu – brak zgody sąsiada na grubość jaką chcielibyśmy czy przy renowacji obiektów zabytkowych. Należy też wiedzieć, że styropian z dodatkiem grafitu jest o ok. 30% cieplejszy od białego czyli możemy osiągnąć ten sam współczynnik U dla przegrody stosując cieńszy styropian np. zamiast 15 cm białego 12 cm szarego. A co za tym idzie mamy miej zacienione okna, co przekłada się nie tylko na większe zyski z energii słonecznej i estetykę budynku, ale również na niższy koszt zakupu akcesoriów jak np. krótsze kołki czy węższa listwa startowa. W przypadku wyboru krawędzi najczęstszym wyborem są płyt z krawędziami gładkimi. Występują też płyty z krawędziami na frez (zakładkę), pióro-wpust. Styropian na elewację ma oznaczenie „FASADA”.

Jakie parametry styropianu dach stromy?

Odmiana styropianu na ocieplenie poddasza od wewnątrz oznacza się jako „PODDASZE” Jest to przeważnie styropian fasadowy, ponieważ decydujące znaczenie mają tutaj parametry izolacyjne a nie np. twardość czy chłonność wody. Również cena, która dla styropianu fasadowego jest najniższa ze wszystkich odmian. Jest on specjalnie nacinany dla uzyskania odpowiedniej sprężystość, aby można było go ułożyć między krokwiami. Ważne jest, że decydując się na ten sposób ocieplenia poddasza należy kupić płyty ok. 2-3% większe niż szerokość między krokwiami. Jeśli chodzi o parametr to najważniejszy jest parametr izolacyjny czyli λ.

Deklarowane parametry, gęstość styropianu a rzeczywistość?

Deklarowane parametry dla określonego rodzaju styropianu dotyczącą tylko tych producentów, których produkty posiadają potwierdzenia parametrów w badaniach niezależnych instytucji badawczych jak np. ITB. Tylko takie wyniki badań dają pewność, że deklarowane parametry są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku gdy dany produkt nie posiada takich badań należy zastosowań styropian o wyższych parametrach np. dla podłogi na gruncie: parametr CS(10) zamiast 80 to 100 kPa.

Gęstość styropianu nie jest parametrem użytkowym styropianu-mówi o tym unijna norma EN13163. Według niej producenci styropianu nie są zobowiązani do deklarowania jego wagi (gęstości). Wychodzi się z założenia, że przy zakupie styropianu należy zwrócić głównie uwagę na deklarowane przez producenta parametry - najlepiej gdy są potwierdzone przez zewnętrze laboratoria. Oczywiście należy kierować się również jego wagą, ponieważ nie może być ona niższa od określonej – wyliczonej badaniami wartości. I jeśli waga jest zgodna z wymaganą to możemy z większym prawdopodobieństwem przyjąć, że deklarowane przez producenta parametry są zgodne ze stanem faktycznym.