Swisspor EPS 031 LAMBDA WHITE fasada – opis produktu.

Swisspor EPS 031 LAMBDA WHITE fasada to pierwszy na polskim rynku styropian grafitowy z ochronną białą warstwą. Dzięki temu łączy w sobie zalety styropianu białego i grafitowego, a jednocześnie eliminuje jego największą wadę tj. konieczność ochrony przed słońcem, które powoduje jego odkształcenia np. wyginanie i wybrzuszanie.

LAMBDA WHITE fasada swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom w grubszej części ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność. Ze względu na swoje zalety, płyty te są bardzo dobrze znane na rynkach o wysokich wymaganiach technicznych (Niemcy, Szwajcaria). A dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi λ≤0,031 W/(m*K), parametry termoizolacyjne LAMBDA WHITE są do 30% lepsze od popularnych białych styropianów. Produkt jest więc dedykowany do Budownictwie Energooszczędnym i Pasywnym. Potwierdzają to Certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego, główna nagroda w konkursie Laur Konsumenta - Odkrycie 2015 oraz nagroda TOP Builder 2016.

Co wyróżnia styropian Swisspor LAMBDA WHITE fasada od standardowych styropianów grafitowych?

• Nie wymaga ochrony przed słońcem.

Swisspor LAMBDA WHITE fasada, dzięki białej warstwie ochronnej białego EPS nie wymaga stosowania siatek osłonowych na rusztowaniu.  Dodatkowo warstwa białego EPS chroni Swisspor LAMBDA WHITE fasada przed naprężeniami termicznymi spowodowanymi promieniami słońca. Testy wykazały, że po wystawieniu na słońce, powierzchnia płyt była o 20°C chłodniejsza od powierzchni standardowgo styropianu grafitowego.
Należy jednak pamiętać, że odporność jest ograniczona czasowo i powierzchnia powinna być niezwłocznie zaciągnięta klejem z siatką, a zwłaszcza odsłonięte np. pod docinaniu boczne cześci grafitowe.

• Niezwykła stabilność wymiarowa.

Obecnie stosowane coraz większe grubości płyt styropianowych na skutek naprężeń wewnętrznych są podatne na różne odkształcenia tj.  wyginanie, wybrzuszanie. Dodatkowo naprężenia i odkształcenia w styropianach grafitowych powstają pod wpływem dużych zmian temperatury między dniem a nocą. Skutkiem tego jest odpadanie lub wybrzuszanie przyklejonych płyt. W Swisspor LAMBDA WHITE fasada naprężenia wewnętrzne są eliminowane dzięki "stabilizacji" polegającej na wykonaniu specjalnej siatki nacięć.  Potwierdzeniem tego są badania wykonane przez laboratorium Luzern Zentrum für Integrate Gebäudetechnik.

Dane techniczne:

• współczynnik przewodzenia ciepła: λ  ≤ 0,031 W/mK
• wytrzymałość na rozciąganie (TR): ≥ 100 kPa
• wytrzymałość na zginanie (BS): ≥115 kPa
• klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)
• kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163:2012): T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Zastosowanie, izolacja cieplna:

• obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U
• ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą"
• loggi, balkonów
• ścian warstwowych, ścian szkieletowych
• podłóg na legarach
• wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych
• dachów stromych między i pod krokwiami.