Metody i zasady nakładania kleju na styropian

Zasady nakładania kleju na styropian.

1. Klej nanosi się jedynie na powierzchnię płyt styropianowych, nigdy na podłoże.

2. Optymalną temperaturą dla nakładania kleju jest temperatura od 5°C do 25°C. Przedział temperaturowy dotyczy zarówno powietrza, jak i podłoża, na którym będziemy przyklejać styropian. Dodatkowo szczególną uwagę należy zwrócić przy przyklejaniu styropianu grafitowego w słoneczne dni, ponieważ jego ciemny kolor powoduje silne ich nagrzewanie. Co z kolej skutkuje powstawaniem naprężeń termicznych i może doprowadzić do jego wybrzuszania i odklejenia się styropianu od podłoża. Dlatego, aby temu zapobiec płyty grafitowe należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po ich zakończeniu. Rozwiązaniem może być również zastosowanie płyt z nacięciami przeciwprężnymi. Styropian grafitowy, który możemy polecić to Swisspor LAMBDA WHITE fasada. Po pierwsze posiada białą warstwę ochronną białego EPS przez co nie wymaga stosowania siatek osłonowych na rusztowaniu, a po drugie dzięki siatce nacięć przeciwprężnych nie powstaje problem naprężeń termicznych. Podobny produkt to Austrotherm Premium Reflex fasada. Ale nie posiada on nacięć  przeciwprężnych, a styropian pokryty jest jedynie białym gruntem refleksyjnym.

3. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin pomiędzy płytami styropianowymi zaprawą klejową, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostków termicznych.

4. Przed nałożeniem kleju na styropian grafitowy, jego powierzchnię należy przetrzeć papierem ściernym lub tarką. Należy przyklejać do ściany klejem, przygotowanym zgodnie z zaleceniami producenta np. zgodnie z Kartą Techniczną.

Metody nakładania kleju na styropian.

Wyróżniwamy dwie podstawowe metody nakładania kleju na styropian.

• metoda obwodowo‑punktowa. Według niej klej nakładamy na obrzeżach płyt pasami o szerokości 6‑10 cm, a na pozostałej powierzchni płyty punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć 60% powierzchni płyty styropianowej. Ważne: generalnie wszyscy producenci podają zużycie kleju na poziomie ok. 4 kg/m2, które właśnie zakłada pokrycie płyty w 60%.

• metoda grzebieniowa. Metodę tą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku równych, otynkowanych powierzchni. Klej nanosi się na całą powierzchnię płyty, za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8 lub 10 mm.