Zasady nakładania kleju na styropian.

1. Klej nanosi się jedynie na powierzchnię płyt styropianowych, nigdy na podłoże.

2. Optymalną temperaturą dla nakładania kleju jest temperatura od 5°C do 25°C. Przedział temperaturowy dotyczy zarówno powietrza, jak i podłoża, na którym będziemy przyklejać styropian. Dodatkowo szczególną uwagę należy zwrócić przy przyklejaniu styropianu grafitowego w słoneczne dni, ponieważ jego ciemny kolor powoduje silne ich nagrzewanie. Co z kolej skutkuje powstawaniem naprężeń termicznych i może doprowadzić do jego wybrzuszania i odklejenia się styropianu od podłoża. Dlatego, aby temu zapobiec płyty grafitowe należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po ich zakończeniu. Rozwiązaniem może być również zastosowanie płyt z nacięciami przeciwprężnymi. Styropian grafitowy, który możemy polecić to Swisspor LAMBDA WHITE fasada. Po pierwsze posiada białą warstwę ochronną białego EPS przez co nie wymaga stosowania siatek osłonowych na rusztowaniu, a po drugie dzięki siatce nacięć przeciwprężnych nie powstaje problem naprężeń termicznych. Podobny produkt to Austrotherm Premium Reflex fasada. Ale nie posiada on nacięć  przeciwprężnych, a styropian pokryty jest jedynie białym gruntem refleksyjnym.

3. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin pomiędzy płytami styropianowymi zaprawą klejową, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostków termicznych.

4. Przed nałożeniem kleju na styropian grafitowy, jego powierzchnię należy przetrzeć papierem ściernym lub tarką. Należy przyklejać do ściany klejem, przygotowanym zgodnie z zaleceniami producenta np. zgodnie z Kartą Techniczną.

Metody nakładania kleju na styropian.

Wyróżniwamy dwie podstawowe metody nakładania kleju na styropian.

• metoda obwodowo‑punktowa. Według niej klej nakładamy na obrzeżach płyt pasami o szerokości 6‑10 cm, a na pozostałej powierzchni płyty punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć 60% powierzchni płyty styropianowej. Ważne: generalnie wszyscy producenci podają zużycie kleju na poziomie ok. 4 kg/m2, które właśnie zakłada pokrycie płyty w 60%.

• metoda grzebieniowa. Metodę tą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku równych, otynkowanych powierzchni. Klej nanosi się na całą powierzchnię płyty, za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8 lub 10 mm.