System Remmers iQ-Therm - wprowadzenie.

System Remmers iQ-Therm to inteligentny system termoizolacji wewnętrznej, który łączy aktywność kapilarną, termoizolacyjność i zdolność regulacji zawartości wilgoci w powietrzu. System iQ-Therm to połączenie bezpiecznych z punktu widzenia stosowania, aktywnych kapilarnie materiałów krzemianowo-wapiennych i wysokiej izolacyjności termicznej pianek organicznych. Dzięki obecności buforującej wilgoć warstwy sorpcyjnej, dysponujemy dodatkowo regulacją wilgotności powietrza, zapewniającą przyjemny klimat w pomieszczeniu i pewną ochronę przed powstawaniem pleśni. Dzieje się tak ponieważ w głównym elemencie systemu tj, płycie iQ-Therm wykonano przebiegające prostopadle do jej zewnętrznej powierzchni, regularnie rozmieszczone otwory. Otwory te dodatkowo są wypełnione specjalnym, bardzo aktywnym  kapilarnie materiałem mineralnym.

System Remmers iQ-Therm - składniki systemu.

• Remmers iQ-Fix to wysokiej jakości zaprawa klejowa do klejenia płyt iQ-Therm. W odpowiednim stopniu otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie. Brak osuwania się i wysoka przyczepność. Długi czas otwarty klejenia, wodoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne, wysokie temperatury i zamarzanie, nie zawiera włókien mineralnych

• Remmers iQ-Therm to otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej. Odporna na wilgoć i pleśnie, redukuje koszty ogrzewania. Ma następujące parametry:

• współczynnik przewodzenie ciepła: λ=0,031 W/m*K
• współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: μ=27
• wymiar: 600 x 1200 mm
• krawędź: prosta
• gęstość: 45 kg/m3
• współczynnik Aw: 0,774 kg/(m²h0,5)
• odporność ogniowa: B2 - normalnie zapalny wg DIN 4102-1
• dostępne grubości: 30, 50 oraz 80 mm

• Remmers iQ- Top to tynk regulujacy klimat w pomieszczeniu, cechujący się wyjątkowo wysoką zdolnością adsorpcji i oddawania wilgoci znajdującej się w powietrzu, otwarty dyfuzyjnie, aktywny kapilarnie i izolujący termicznie.

• Remmers iQ- Tex to tkanina zbrojąca do tynku regulującego klimat iQ-Top.

Opcjonalnie:

• Remmers iQ-Fill to otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty. Duża gładkość powierzchni i przyczepność do podłoża. Nadaje się do filcowania, cechuje się wysoka przewodnościa kapilarna, do zastosowań wewnętrznych - do wygładzania powierzchni tynku iQ-Top.

• Remmers iQ-Paint to otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie Wysokiej jakości, niskoemisyjna, mineralna farba wewnętrzna. Nie zawiera rozpuszczalników, plastyfikatorów i substancji biobójczych.

System Remmers iQ-Therm - etapy montażu.

1. Prace przygotowawcze, podłożem mogą być wszystkie mineralne materiały budowlane za wyjątkiem gipsu. Podłoże musi być suche, oczyszczone z pyłu i warstw zmniejszających przyczepność

2. Po  odpowiednim  przygotowaniu  podłoża, na całą powierzchnię ścian oraz na płyty nakłada się klej iQ-Fix używając odpowiedniej pacy ząbkowanej. Materiał należy nakładać w krzyżujących się kierunkach

3. Bezpośrednio po nałożeniu iQ-Fix układa się płyty iQ-Therm. Należy unikać spoin krzyżowych

4. Na płyty iQ-Therm nakłada się 10-15 mm tynku iQ-Top wraz z tkaniną zbrojąca iQ-Tex

Opcja:

5. W celu uzyskania drobnoziarnistych, zamkniętych, nadających się do malowania powierzchni, warstwę  iQ-Top  można  wygładzić szpachlą iQ-Fill.

6. Do  wykonania  końcowej  powłoki  stosuje  się farbę wewnętrzną iQ-Paint.